โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

22 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง โดยพันจ่าโทธนกร คล้ายนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านประดาหัก #งานบูรณการ #งานนโยบายเร่งด่วน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 16.32 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย