หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เขากวางทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
 
 
 
 
 
  สภาพทั่วไป  
 
อาชีพประชากร
 
   
การเกษตร

ประชากรของตำบลเขากวางทองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การปศุสัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน
เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
  การประมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ประชาชนส่วนส่วนเลี้ยงปลาเพื่อการยังชีพ จำนวน 74 ราย ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัด โดยแบ่งประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ชนิดปลาน้ำจืด) จำนวน 84 บ่อ จำนวน 57 ไร่ (โดยประมาณ) ดังนี้
 
ปลาตะเพียน จำนวน 5 บ่อ
ปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 7 บ่อ
 
ปลาหมอไทย จำนวน 1 บ่อ
ปลาหมอเทศ จำนวน 2 บ่อ
 
ปลาช่อน จำนวน 3 บ่อ
ปลาดุก จำนวน 7 บ่อ
 
ปลานิล จำนวน 59 บ่อ          
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเขากวางทอง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ทิศตะวันตกเป็นที่สูงซึ่งมีเขตติดต่อกับภูเขา (เขาปลาร้า) ซึ่งอยู่ในเขตติดต่อกับอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา มีบางส่วนทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ทำสวน
 
ภูมิอากาศ
 
 
ฤดูร้อนจะร้อนจัดและในฤดูหนาวจะหนาวจัด ความแตกต่างของอุณหภูมิตั้งแต่ 6 - 43 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่ม ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
       
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง คิดเป็นร้อยละร้อย นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในเขตพื้นที่บริการสาธารณะมีศาสนาสถานตั้งอยู่ จำนวน 9 แห่ง รายละเอียดดังนี้

วัดดงประดาพระ
วัดบ้านใหม่ไพรวัลย์

วัดถ้ำรัตนคีรี
วัดประดาหัก

วัดหนองกระทุ่ม
วัดเขาน้อย
 
วัดถ้ำสนามบิน
สำนักสงฆ์แสงเทียนส่องธรรม
 
วัดวังสีทา    
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 
   

ประเพณีงานบุญเดือนสาม ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม

ประเพณีงานมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประมาณเดือน ธันวาคม
 
การศึกษาในตำบล
 
   
ระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขากวางทอง จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากวางทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดาหัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม
  ระดับประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงเรียนบ้านดงประดาพระ
โรงเรียนบ้านใหม่เขาน้อย
 
โรงเรียนบ้านเขากวางทอง
โรงเรียนบ้านประดาหัก
 
โรงเรียนบ้านท่าชะอม
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
  ระดับมัธยมศึกษา ที่อยู่ในเขตบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา    
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี
  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หน่วยงานด้านสาธารณสุข
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากวางทอง จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
   
มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน จำนวน 1 สาย คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3438
ไม่มีสถานีขนส่งในพื้นที่แต่มีรถประจำทางผ่าน คือ

สายอุทัย - ลานสัก

สายหนองฉาง - ปากเหมือง
มีสะพาน จำนวน 1 แห่ง คือ สะพานคลองทับเสลา
 
แหล่งน้ำ
 
 
น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำจากระบบประปา
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-973-7228
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-040-113 โทรสาร : 056-040-113 e-Mail : saraban_06610403@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
จำนวนผู้เข้าชม 14,877,036 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10