หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
 
 
 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย  
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองฉาง   ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.หนองฉาง   ซื้ออุปกรณ์จราจร (กระจกโค้งจราจร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองกลางดง   จ้างเหมาจัดทำป้ายลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม จำนวน ๕ ป้าย ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองกลางดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ดงขวาง   จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ดงขวาง   ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ดงขวาง   ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลหนองยาง ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเดือน มีนาคม 2565 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   วัสดุอื่น 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   วัสดุก่อสร้าง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   วัสดุคอมพิวเตอร์ 23 พ.ค. 2565
อบต.วังหิน   โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จำนวน 1 หลัง 23 พ.ค. 2565
ทต.หาดทนง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ทัพหลวง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.ทัพทัน   ซื้อซื้อเกลือแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.เมืองการุ้ง   ซื้อวัสดุการเกษตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ท่าโพ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทม.อุทัยธานี   จ้างจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองแก   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองแก   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดหนองแก โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) โรงเรียนวัดเนื้อร้อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.หนองสระ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กฆ 1441 อน. (กิจการประปา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองกระทุ่ม   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๑ (กองคลัง งานบริหารงานคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 728
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-973-7228
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-040-113 โทรสาร : 056-040-113
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
จำนวนผู้เข้าชม 10,838,699 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10