หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
     
 
การติดตาม ตรวจสอบ เเละประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
 
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปเเลนด์ [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
 
เเนวทางการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
 
ขอให้เลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1125