หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
 
 
 
 
 
  ประวัติความเป็นมา  
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขากวาทอง อำเกอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการยกฐานะ จากสภาตำบลเขากวางทอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ทั้งนี้ให้ประกาศกระทรงมหาดไทย ทั้งนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 บ้านทับตาเบ้า ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ประมาณ 18 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,300 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขต ทต.ตลุกดู่ และ อ.ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขต อบต.ทุ่งโพ และ ทต.เขาบางแกรก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขต อบต.ทุ่งโพ และ ทต.ตลุกดู่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขต อบต.ประดู่ยืน และ อบต.ทุ่งนางาม
 
 
แผนที่
 
เขต ทต.ตลุกดู่ และ อ.ลานสัก อ.ปากเกร็ด จ.อุทัยธานี
เขต อบต.ประดู่ยืน และ อบต.ทุ่งนางาม
ม.1
ม.3
ม.4
ม.5
ม.2
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
เขต อบต.ทุ่งโพ และ ทต.ตลุกดู่
เขต อบต.ทุ่งโพ และ ทต.เขาบางแกรก
 
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,188 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,596 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03

หญิง จำนวน 3,592 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97
ความหนาแน่นเฉลี่ย 123.93 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 ทุ่งสบาย 510 504 1,014
2 เขาน้อย 306 311 617
3 สนามบิน 309 344 653
4 ประดาหัก 353 349 702
5 วังตอยาง 290 271 561
6 ท่าชะอม 166 157 323
7 หนองกระทุ่ม 329 336 665
8 ล่องตะเคียนเตี้ย 303 298 601
9 ทับตาเบ้า 162 182 344
10 เกาะแก้ว 238 247 485
11 สนามบิน 228 216 444
12 วังสีทา 148 139 287
13 สวนป่า 254 238 492
  รวม 3,596 3,592 7,188
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
" เขากวางทองน่าอยู่ บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการเกษตร
เขตปลอดสารพิษ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตยั่งยืน”
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-040-113
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-040-113 โทรสาร : 056-040-113
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
จำนวนผู้เข้าชม 7,157,256 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10