หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เขากวางทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
>
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
นายจักรกริศน์ ทิพย์รังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
นายจักรกริศน์ ทิพย์รังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
“เขากวางทองน่าอยู่ บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการเกษตร เขตปลอดสารพิษ
ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตยั่งยืน”
วัดถ้ำรัตนคีรี (วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลเขากวางทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเขากวางทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
1
2
3
4
5
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
WWW.KHAOKWANGTHONG.GO.TH
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนา ชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.เขากวางทอง 056-040-113
Email : tanthai@khaokwangthong.go.th
 
นายจักรกริศน์ ทิพย์รังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ก่อสร้างร [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ก่อสร้างร [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ก่อสร้างถ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายลูกรัง หมู่ที่่ 3 สายบ้านนานยถวิล บุญโย ถ [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 125 
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง (บริเวณที [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 101 
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย (บริเวณที [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 103 
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายท่าชะอม - ประดาหัก ถึงบ้านนา [ 27 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านล่องตะเคียนเ [ 26 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณที่ทำการองค์การบริ [ 23 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
 
   
 
(ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ..... [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การออกบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
บัญชันวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ส.ค.65 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ปรพเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสรรพสามิต เดือน ก.ย. [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี่ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี65 เหลือจ่าย [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท. งวด3/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหารสำหรับหน่วยงานรัฐ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครองโรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ก.ค.65 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
 
   
 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งนางาม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ประจำรถ EMS ส่งตัวผู้ป่วยหมู่ที่ 11 ตำบลทุ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.เกาะเทโพ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ร่ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ทัพทัน กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day) [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ข้าร่วมฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินน [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ช่วงเช้า นายกดวงเดือน ชโลธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานสัก #แบบประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการของเทศบาลตำบลลานสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คอกควาย สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วรวม [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนขวาง ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนขวาง ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก ข่าวรายวัน ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เขาบางแกรก คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
คือสงสัยอ่ะครับ (3 ต.ค. 2565)    อ่าน 28  ตอบ 2  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 337  ตอบ 0  
แจ้งน้ำประปาไม่ไหล (1 พ.ค. 2565)    อ่าน 1160  ตอบ 2  
   
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานบ้านท่าชะอม ตำบลเขากวางทอง

วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
 
สายตรงปลัด
โทร. 056-040-113
.......................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-973-7228
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-040-113 โทรสาร : 056-040-113
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
จำนวนผู้เข้าชม 12,294,478 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.เขากวางทอง

facebook
อบต.เขากวางทอง
อบต.เขากวางทอง