หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เขากวางทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
นายจักรกริศน์ ทิพย์รังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
นายจักรกริศน์ ทิพย์รังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
“เขากวางทองน่าอยู่ บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการเกษตร เขตปลอดสารพิษ
ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตยั่งยืน”
วัดถ้ำรัตนคีรี (วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลเขากวางทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเขากวางทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
1
2
3
4
5
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ยินดีต้อนรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
WWW.KHAOKWANGTHONG.GO.TH
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนา ชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.เขากวางทอง 056-040-113
Email : tanthai@khaokwangthong.go.th
 
นายจักรกริศน์ ทิพย์รังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 4 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 188 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 168 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 157 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองตะเคียนเตี้ย หมู่ที [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 429 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายลูกรัง หมู่ที่่ 3 สายบ้านนานยถวิล บุญโย ถ [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 77 
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง (บริเวณที [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย (บริเวณที [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 54 
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ พีวีซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
 
   
 
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ขอความร่วมมือเเจ้งเเนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการเเต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติฯ ด่วนที่สุด [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด้กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ผลการพิจารณาโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 หัวเรื่อง อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบจักซื้อจัดจ้างฯ(e-GP) [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. เดือน พ.ค.65 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 60 
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่าเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
 
   
 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำ [ 28 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งนางาม นายนิสันติ์ แคฝอย​ รองนายก มอบเงินช่วยเหลือฯ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนาง [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลุกดู่ มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลุกดู่ สายพันธุ์ อาการ และการแพร่เชื้อ Covid-19 [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุกดู่ ความรู้สู้ COVID-19 [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุกดู่ วิธีสังเกตอาการเมื่อติดโควิด-19 ว่า เชื้อลงปอด แล้วหรือยัง? [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลุกดู่ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุกดู่ ไปโรงเรียนยังไงให้ปลอดภัยจาก โควิด19 ? [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุกดู่ สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ สู้ โควิด 19 [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุกดู่ ทำความเข้าใจโรคโควิด-19 แม้จะมีวัคซีน [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลุกดู่ วิธีการป้องกันตัวจากเชื้อโควิด 19 [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการเพื่อพูดคุยให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตแล [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งนางาม ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่ [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 66  ตอบ 0  
แจ้งน้ำประปาไม่ไหล (1 พ.ค. 2565)    อ่าน 625  ตอบ 2  
สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ (29 มี.ค. 2565)    อ่าน 78  ตอบ 1  
   
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้อบต.เขากวางทอง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำตาลอ้อย

วัดถ้ำรัตนคีรี (เขากวางทอง)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
 
สายตรงปลัด
โทร. 056-040-113
.......................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
KNOWlEDGE
MENEGEMENT
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-973-7228
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-040-113 โทรสาร : 056-040-113
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
จำนวนผู้เข้าชม 11,159,462 เริ่มนับ 12 มี.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.เขากวางทอง

facebook
อบต.เขากวางทอง
อบต.เขากวางทอง