หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 


นายไพฑูรย์ เหมะ
กำนัน ต.เขากวางทอง
 
 


นายสุรศักดิ์ ทวีผล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1


นายวินัย หัสแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2


นายชอ้อน พันธุเมฆ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3


นางจำเนียร ชูช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5


นางเยาวพา ดวงวชิระ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6


นางอำไพ เกษวิทย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7


นางสนุ่น หัสแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8


นายสวรรค์ ศิริโยธา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9


นายชะเอม เถายะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10