หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 


นายขรรค์ชัย เมืองจันทร์
ประธานสภา อบต.
 


นายจรัญ จำนงค์
รองประธานสภาฯ


นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
เลขานุการสภาฯ
 
 


นางสอิ้ง ถึงทัพ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายบุญรอด สมศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายมนัส หัสแดง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายประจวบ ฉ่ำทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสำเนียง หาญจริง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายวิสูตร พันธุเมฆ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายจรัญ จำนงค์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


ว่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4