หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
คู่มือประชาชน
Service
ติดต่อ
Contact Us
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชนในตำบล ในวันที่ 10 เมษษยน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

งานป้องกันภัยฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 09.35 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 72 ท่าน