หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 

 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

       ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา   เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งจะโอน(ย้าย)        
                                                                
       ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)  ให้ยื่นความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) และติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอน (ย้าย) ได้โดยตรงที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เบอร์สำนักงาน 0 56 971 307  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 13.41 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 37 ท่าน