หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 

 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่สตรี  
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่สตรี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสตรีในชุมชน เสริมสร้างให้กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาของกลุ่มสตรีในพื้นที่และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ

งานสวัสดิการสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 13.11 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 27 ท่าน