หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านทำอาหารหวาน  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองกำหนดจัดโครงการการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านทำอาหารหวาน ระหว่างวันที่ 17 -18 มีนาคม พ.ศ.2563  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง รายการดังต่อไปนี้
      1.ปาท๋องโก๋และซาลาเปาทอด
      2.น้ำเต้าหู้
      3.ทองหยอด  
      4.ฝอยทอง    

     เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี มีช่องทางเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

     สำนักปลัด
     งานสวัสดิการสังคมฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 12.50 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 21 ท่าน