หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
คู่มือประชาชน
Service
ติดต่อ
Contact Us
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
ท่านเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี
 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  
 

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ชาวไทยทั้งชาติร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และในปีพ.ศ. 255๖ ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8๖ พรรษา พสกนิกรชาวไทย ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบพื้นที่ตำบลเขากวางทอง จึงได้ร่วมกับ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. , อปพร. ,แม่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวา มหาราช เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และได้ให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี จึงกำหนดให้มีพิธีเทิดพระเกียรติ กระทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนจัดให้มีมหรสพสมโภชน์ตลอดคืน

๒. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า
2.2 เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตำบลเขากวางทอง และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2557 เวลา 16.01 น. โดย คุณ นวพร บำรุงกลาง

ผู้เข้าชม 951 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย