หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
คู่มือประชาชน
Service
ติดต่อ
Contact Us
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เขากวางทอง   16 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ส.ค. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม   8 ส.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม   8 ส.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาหน้าห้องเรียนพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดาหัก   8 ส.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง   8 ส.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   คัดเลือกกลุ่มจักสานบ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6 ตำบลเขากวางทอง เพื่อ เข้ารับรางวัล \"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร\"   5 ส.ค. 2562 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองฉาง ครั้งที่ 1/2562    2 ส.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตลาดวิสาหกิจชุมชนตำบลเขากวางทอง   2 ส.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ \\\"เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด\\\"   8 ก.ค. 2562 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22