หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาพกิจกรรมการประกวด"โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557" จังหวัดอุทัยธานี   23 มิ.ย. 2558 294
ข่าวประชาสัมพันธ์   กลุ่มจักสานพัดหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม   23 มิ.ย. 2558 425
ข่าวประชาสัมพันธ์   กลุ่มถักตะกร้าและกระเป๋าหมู่ที่ 6 บ้านท่าชะอม   23 มิ.ย. 2558 288
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางเวลาการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ประจำเดือน มิถุนายน 2558   4 มิ.ย. 2558 307
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายในเขตตำบลเขากวางทอง   3 มี.ค. 2558 329
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2557    27 ต.ค. 2557 1036
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)อบต.เขากวางทอง   29 ส.ค. 2557 512
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562)อบต.เขากวางทอง   29 ส.ค. 2557 615
ข่าวประชาสัมพันธ์   ไร่ดินดีใจ ผลผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ    27 พ.ย. 2555 4844
ข่าวประชาสัมพันธ์   "กู้ชีพกวางทอง บริการช่วยชีวิต ไม่คิดตังค์"   31 ก.ค. 2555 3328
<< หน้าแรก...     18      19      20      21     (22)