หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ถนนลาดยาง จำนวน 13 สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 สาย
ถนนลูกรัง จำนวน 59 สาย
 
 
  บ่อลูกรัง ในเขตท้องที่ หมู่ที่ 5 , 7
  บ่อทรายในเขตท้องที่ หมู่ที่ 10
  เทือกเขาปลาร้า มีภาพประวัติศาสตร์ 3,000 ปี
มีสัตว์ป่า จำพวกเลียงผา ซึ่งได้ประกาศเป็นเขต ห้ามล่าสัตว์ป่า และมีเห็ดโคนขึ้นที่เขาปลาร้า
     
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ  
ลำห้วยทับเสลา จำนวน 1 สาย
ลำห้วยขานาง จำนวน 1 สาย
ลำห้วยอีจ่าง จำนวน 1 สาย
 
 
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
  ฝาย / เหมือง จำนวน 45 แห่ง
  สระน้ำสาธารณะ จำนวน 5 แห่ง
  สระน้ำ จำนวน 44 แห่ง
  บ่อบาดาล จำนวน 235 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 484 แห่ง
 
 
 
  ลูกเสือชาวบ้าน (ฝึกเมื่อปี 2547) 2 รุ่น 200 คน
  ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น 200 คน
  อพป. 8 รุ่น 800 คน
  แม่บ้าน (11 กลุ่ม) 1 รุ่น 165 คน
  อปพร. (รุ่นที่ 1) 1 รุ่น 65 คน
  อปพร. (รุ่นที่ 2) 1 รุ่น 84 คน
 
 
  การรวมกลุ่มของเกษตรกรในตำบลเขากวางทอง ประกอบด้วย
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 11 กลุ่ม
  กลุ่มเยาวชนเกษตรกรในโรงเรียน จำนวน 2 กลุ่ม
  กลุ่มส่งเสริมการปลูกถั่วเขียว จำนวน 2 กลุ่ม
  กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 กลุ่ม
  กลุ่มผลิตข้าวปลอดภัย จำนวน 1 กลุ่ม
  กลุ่มส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองฝักสด จำนวน 2 กลุ่ม
  กลุ่มส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวฤดูแล้ง จำนวน 1 กลุ่ม
  กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม