หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 


นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 


นางสาวนวพร บำรุงกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 
สำนักปลัด
 


นายฐิติวิชญ์ ภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศุภลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวชัญญา เก็งสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวชมพูนุช จงเขตจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


สิบเอกวีระ ชุมโกมนต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาววรากร เขียวมรกต
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสุธาทิพย์ วะรังศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน