หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
   
 
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนเส้นทางคมนาคม วางท่อระบายน้ำ
    ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค / ระบบประปา
    สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้าโทรศัพท์
       
 
 
 
   
 
 
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
       
 
 
 
   
 
 
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาการความยากจน