หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
คู่มือประชาชน
Service
ติดต่อ
Contact Us
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
   
 
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนเส้นทางคมนาคม วางท่อระบายน้ำ
    ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค / ระบบประปา
    สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้าโทรศัพท์
       
 
 
 
   
 
 
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
       
 
 
 
   
 
 
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาการความยากจน