หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 38 แห่ง
ประปาที่ อบต.ดูแล จำนวน 21 แห่ง
ประปาที่ หมู่บ้านดูแล จำนวน 15 แห่ง
** หมายเหตุ ประปาอีก 2 แห่ง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 กำลังดำเนินการก่อสร้าง
 
 
  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 13 หมู่บ้าน
  จำนวนบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 29 ครัวเรือน
  จำนวนบ้านที่มีไฟฟ้าโซล่าเซลล์ใช้ จำนวน 13 ครัวเรือน
***หมายเหตุ - มีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่มีการต่อพ่วง ไฟฟ้าจากครัวเรือนอื่นและต่อไฟฟ้าโซล่าเซลล์ใช้
 
 
  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 22 แห่ง
  มีชุมสายโทรศัพท์ TOT บริเวณบ้านท่าชะอม จำนวน 1 ชุมสาย
  มีชุมสายโทรศัพท์ TOT บริเวณบ้านประดาหัก จำนวน 1 ชุมสาย
  สำนักงานไปรษณีย์อนุญาตของเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
  ปั๊มน้ำมัน จำนวน 7 แห่ง ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ จำนวน 5 แห่ง
  ปั๊มน้ำมันชนิดหลอด จำนวน 22 แห่ง อู่ซ่อม / ตัดผุ / ทำสีรถยนต์ จำนวน 5 แห่ง
  โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง ฟาร์มไก่ จำนวน 2 แห่ง
  ร้านค้าปลีก จำนวน 46 แห่ง ฟาร์มเป็ด จำนวน 2 แห่ง
  ร้านขายอาหาร จำนวน 15 แห่ง เลี้ยงสุกร จำนวน 8 แห่ง